Regulamin Olimpia Fitness i Odnowa Biologiczna

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę.
 2. Osoby które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać członkiem klubu za okazaniem zgody rodzica lub opiekuna.
 3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Dzieci poniżej 16 roku życia pozostają pod opieką swojego opiekuna, klub nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dzieci nie mogą same poruszać się po siłowni. Możliwość przebywania dzieci wraz z opiekunem musi być oceniana za każdym razem przez personel. Korzystanie z urządzeń przez dzieci wiąże się z pobraniem opłaty jak za jednorazowe wejście z uwzględnieniem bonifikaty dla młodzieży.
 5. Każda osoba korzystająca z przestrzeni klubu otrzymuje na czas ćwiczeń kluczyk do szafki w szatni. Klub i personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Na czas pobytu zalecamy przekazanie cennych przedmiotów personelowi. 
 6. Za zgubienie kluczyka do szafki ponosi się koszt jego wartości wraz z nowym zamkiem (koszt około 50 zł)
 7. Karnety wystawiane są imiennie (personalizowane) i tylko na jedną osobę. Zabrania się ich odstępowania lub sprzedaży innym osobom. W przypadku stwierdzenia, wykorzystania karnetu przez inną osobę niż ta na którą został wystawiony, zastrzegamy sobie prawo do jego zatrzymania i anulowania ważności bez rekompensaty. Dotyczy to również członków rodziny.
 8. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych, jest wykorzystany wyłącznie w otrzymanych ryzach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia, zamiana usługi jest rozpatrywana indywidualnie. 
  Zależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta istnieje możliwość okresowego zawieszenia karnetu. Zawieszenie karnetu nie może nastąpić z datą wsteczną.
 9. Fakt niewykorzystywania karnetu w terminie jego ważności oraz brak zgłoszenia jego zawieszenia traktuje się jako spełnienie usługi udostępnienia klubu, nie przysługuje rekompensata.
 10. Karnety wartościowe (tzw. karty podarunkowe) mają ważność 1 roku licząc od daty jego wystawienia. 
  W związku z powstaniem obowiązku podatku VAT z chwilą płatności, należy z góry określić na jakie usługi dostępne w klubie ma być przeznaczana. Klient ponosi ryzyko zmiany wartość karnetu w związku z inflację i zmianą cen usług w Klubie OLIMPIA
 11. Ćwiczący powinien poinformować obsługę siłowni przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 12. O ewentualnych urazach, kontuzjach należy poinformować personel niezwłocznie po ich powstaniu i  przed opuszczeniem klubu. 
 13. Ze względów higienicznych prosimy o używanie osobistego ręcznika podczas korzystania z urządzeń (np.: oparcia, siedziska)
  Klub udostępnia ręczniki odpłatnie oraz w wyznaczonych miejscach środki dezynfekujące nieodpłatnie. O ich brak prosimy informować personel. 
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu i instrukcji zalecanych przez obsługę siłowni.
 15. Na terenie klubu (poza poczekalnią) wymagane jest zmienne, czyste obuwie sportowe.
 16. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w klubie, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy, sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 17. Opuszczenie przestrzeni przeznaczonej do ćwiczeń powinno nastąpić na 15 minut przed zamknięciem siłowni.
 18. Klub Olimpia nie odpowiada za brak miejsc na urządzeniach siłowych spowodowanych nadmierną ilością ćwiczących. W takich przypadkach przysługuje klientowi prawo rezygnacji z wejścia bez ponoszenia jego kosztów.
 19. Klient wykupujący karnet, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 20. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, karnet może zostać unieważniony.

UL. 11 LISTOPADA 3C, OSTROWIEC ŚW.
tel. 41 247 00 00
e-mail: olimpia@olimpia-fitness.pl

poniedziałek: 07:00 - 22:00
wtorek: 07:00 - 22:00
środa: 07:00 - 22:00
czwartek: 07:00 - 22:00
piątek: 07:00 - 22:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela (siłownia): 10:00 - 18:00

Zapraszamy!

Grafik fitness